Beoordeling van clienten

20 juni jongstleden hield ik een enquête onder mijn cliënten. Zowel cliënten die op dit moment in behandeling zijn en cliënten die ergens in de afgelopen 5 jaar bij mij in behandeling zijn geweest. Daar kwamen hele mooie en lieve woorden uit op de vraag wat zij positief vonden tijdens de behandeling. Dus mocht u nog twijfelen, kom gerust eens langs. Ik ben niet de diëtist die me het vingertje wijst.
Schermafdruk 2017-06-21 10.50.58

Leave a Comment